Zandstralen

De zo geheten “vochtzandstraal-methode” is zeer geschikt voor alle soorten gevelsteen. Aangezien het straalzand vochtig is zal er nauwelijks verstuiving plaatsvinden. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal Olivine Mineraal Zand uit Noorwegen, een buitengewoon milieuvriendelijke keus!
Onder hoge druk en stoom reinigen (tot 90 graden celsius) is ook een methode om het oorspronkelijke uiterlijk van de gevel terug te winnen. Deze methode is het minst verstorend, maar daarmee ook iets minder diep reinigend dan de eerder genoemde vochtzandstraal-methode.

Een G Clean Pasta in combinatie met hoge druk reiniging is ook een gedegen methode als het om gevelreiniging gaat. Door de veelomvattende handeling is deze methode echter kostbaarder, maar zeker effectief wanneer het gaat om grondige reinigen van de gevelsteen.  Van al deze genoemde methoden en producten zijn technische rapporten opvraagbaar. De producten die wij gebruiken zijn als milieuvriendelijk te bestempelen.

Ook is het aan te raden te impregneren na het reinigen om langer te kunnen genieten van het resultaat.